logo

وایکینگر

در حال بارگذاری...

وایکینگر

section-icon

اخبار

بررسی کنید دوستان خود را تا به چه بوده است!

جدیدترین اعضا

پویش

quest-open

ویژه

پذیرفته شدن در گروه خصوصی

quest-open

نویسنده محبوب

دریافت بیش از 50 بازدید روزانه برای هر پست

quest-open

کاربر دوستانه

پذیرش 10 درخواست دوستی دریافتی

quest-open

ماشین ارسال پست

ارسال بیش از 20 فعالیت پروفایل در یک روز

quest-open

بیا صحبت کنیم!

ارسال یا پاسخ 5 پیام خصوصی

گروه های محبوب

گروه 2

5 عضو

گروه 3

5 عضو

گروه 4

5 عضو

گروه 5

5 عضو

گروه 1

4 عضو

نشان ها

جوینده طلا

جوینده طلا

دستیابی به بیش از 400 اعتبار طلایی

کاربر پلاتین

کاربر پلاتین

نوشتن پیام فعالیت برای یک بار

کاپ پلاتین

کاپ پلاتین

برنده رقابت رسمی مسابقه شبکه های اجتماعی

فاتح رتبه ها

فاتح رتبه ها

دستیابی به بالاترین رتبه موجود

کاپ نقره ای

کاپ نقره ای

برنده رتبه دوم در رقابت انجام شده در جامعه